Regulamin sklepu Shoppo.pl

Szanowni Klienci! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, którego treść obowiązuje obie strony zawierające transakcję. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu oraz zasad sprzedaży.

1. Właścicielem strony internetowej i sklepu internetowego „Shoppo.pl” jest  eRDe Janusz Dembiński sp. k., 60-391 Poznań ul. Swoboda 14, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki) pod numerem 79080/2011, NIP 779-238-66-09, tel. +48 61 88 61 910, adres e-mail:  shoppo@shoppo.pl, numer rachunku bankowego Alior Bank 54 2490 0005 0000 4530 6851 2053 –  zwana dalej „Sklepem”. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego ,,Shoppo.pl’’ jest Janusz Dembiński.

2. Warunkiem realizacji zakupów w Sklepie jest rejestracja na stronie internetowej i utworzenie indywidualnego konta Klienta (nie wymagane wyłącznie w przypadku podania adresu wysyłki i danych niezbędnych do wystawienia paragonu lub faktury VAT) oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Na poczet niniejszego regulaminu przez Klienta rozumie się osobę, która posiada konto na stronie Sklepu Shoppo.pl.

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.shoppo.pl. W przypadku złożenia zamówienia momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie aktualnych, prawdziwych, poprawnych i kompletnych danych osobowych Klienta, w przypadku przedsiębiorcy w szczególności podanie firmy i adresu, nr NIP, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta danych nieprawdziwych (przez co należy rozumieć dane nieaktualne lub dane niezgodne z tożsamością klienta) lub obarczonych błędem Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Jeżeli, ze względu na przedłożenie przez Klienta nieaktualnych, nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, Administrator poniesie szkodę, oznaczony Klient będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody jak i zapłaty zadośćuczynienia zgodnie z  regulacjami Kodeksu Cywilnego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Formularz będzie zawierał klauzulę zgody, ze wskazaniem tych klauzul, których akceptacja jest niezbędna do skorzystania z usług sklepu. Wśród wskazanych klauzul będą znajdowały się również klauzule dotyczące wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w formie elektronicznej (newsletter) dotyczącej produktów sklepu Shoppo.pl. Każdy, kto wręczy lub prześle do Administratora danych osobowych  swoją wizytówkę lub swoje dane osobowe w inne formie jest uznawany za osobę zainteresowaną produktami ze sklepu Shoppo, która wyraziła zgodę na otrzymanie jednorazowej informacji handlowej w formie wiadomości elektronicznej na podany przez wskazaną osobę adres poczty elektronicznej. Administrator lub upoważniony przez niego pracownik prześle do wskazanej osoby maila zawierającego jednorazową informację handlową, jak również informacje o zasadach przetwarzania danych klientów przez Administratora oraz propozycje klauzul zgody na marketing produktów ze sklepu Shoppo w formie newslettera. Każdy Klient ma prawo do wyboru dedykowanego Opiekuna Klienta z osób podanych na stronie.   

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na www.shoppo.pl przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Cena oznaczona jako „cena całkowita” podana na stronie internetowej przy przyciskach „Potwierdzam zamówienie” i „Płacę z PayU” zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki i dostawy. Cena towarów odbieranych w siedzibie Sklepu jest niższa o równowartość kosztów wysyłki i dostawy tj. 14,90 złotych brutto w przypadku dostaw towarów o wartości mniejszej niż 200 złotych brutto  i 0 złotych w przypadku dostaw towarów o wartości co najmniej 200 złotych brutto.

Klient zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub płatności przy odbiorze Towaru.

Płatności za Towary dokonuje się w następujący sposób:

a. bezpośrednio przy odbiorze przesyłki od kuriera – za pobraniem lub
b. bezpośrednio przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy - gotówką lub
c. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)
ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej Sklepu.
d.  kartą płatniczą

7a. Płatności online obsługuje firma PAYU S.A.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistością.

9. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa propozycję zawarcia umowy.

10. Zakupy mogą być dokonywane tylko na terytorium RP. Wysyłka i dostawa towaru ma miejsce wyłącznie na obszarze Polski.

11. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym za pośrednictwem poczty e-mail i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia, zrealizowanie zamówienia bez brakujących produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

12. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sklep poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.

13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się / wysłanie zamówionego towaru następuje:

i. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep
ii. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu

Realizacja zamówienia następuje:

iii. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po odebraniu przesyłki przez Klienta
iv. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru

Przed zrealizowaniem zamówienia Klient ma możliwość zrezygnowania z niego:
v. Indywidualnie po zalogowaniu w sklepie – wysyłając stosowny list elektroniczny (e-mail) za pomocą formularza w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej.
vi. Zgodnie z  ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty wydania rzeczy jemu albo wskazanej przez niego osobie trzeciej, na zasadach przewidzianych w tejże ustawie.

14. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

15. Ceny podawane na stronie internetowej są cenami brutto w PLN (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

16. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

17. Koszt przesyłki wynosi 14,90 złotych brutto w przypadku dostaw towarów o wartości mniejszej niż 200 złotych brutto, powyżej 200 złotych brutto wartości zamówienia koszt dostawy wliczony jest w cenę zamówienia. Zamówienie można odebrać bez dodatkowych kosztów w biurze Sklepu tj. Poznań, ul. Swoboda 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.

18. Ewentualna opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest jako odpowiednia pozycja na fakturze lub paragonie.

19. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary jest zależny od czasu realizacji i dostawy. Orientacyjny czas od złożenia zamówienia do wydania rzeczy wynosi 1 dzień roboczy.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

21. Podawany przewidywany czas realizacji zamówienia nie stanowi elementu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

22. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

23. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy , obowiązującą na obszarze Polski. Okres gwarancji (przydatności do spożycia) towarów oferowanych w Sklepie wynosi zazwyczaj 12 miesięcy. Właściwa dla oceny przydatności towaru do spożycia jest informacja zawarta na jego opakowaniu.

24. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Jeśli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.

25. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji nieuszkodzonego produktu noszącego ślady użytkowania lub uszkodzonego w wyniku nieprawidłowego użycia.

26. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

27. Zwrot pieniędzy (pomniejszony o koszty pierwotnej dostawy) następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sklep towaru oraz rozpatrzeniu reklamacji.

28. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy Klienta (zaleca się odesłanie towaru w opakowaniach transportowych Sklepu).

29. Składając zamówienie, Klient udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe do przetwarzania i wykorzystywania w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów zgodnie z art. 23 ust 1 pkt.3 ustawy o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

30. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego „Shoppo.pl” są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, przez przedsiębiorstwo eRDe Janusz Dembiński sp. k. oraz przekazywane do biura rachunkowego i firm kurierskich, jak również dostęp do wskazanych danych ma firma świadcząca dla Administratorów usługi z zakresu IT ze wszystkimi wskazanymi podmiotami zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego „Shoppo.pl nie są i nie będą udostępniane nieupoważnionym podmiotom trzecim. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz z poszanowaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie sklepu internetowego „Shoppo.pl” ma prawo do:

a) uzyskania informacji dotyczących celu przetwarzania jego danych osobowych oraz kategoriach przetwarzanych danych, planowanym okresie przetwarzania, profilowaniu, odbiorcach danych. Administrator udzielając odpowiedzi, przesyła do Klienta wnioskującego o uzyskanie informacji kopię danych Klienta, które przetwarza. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną;

b) sprostowania danych przetwarzanych przez Administratora, w tym uzupełnienia i aktualizacji danych;

c) usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, kiedy dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, kiedy doszło do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jak również gdy zachodzą inne okoliczności wynikające z obowiązujących norm prawnych;

d) ograniczenia przetwarzania, gdy Klient kwestionuje prawidłowość wskazanych danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy został wniesiony prawnie skuteczny sprzeciw, gdy Administrator nie potrzebuje już wskazanych danych;

e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora (tj. eRDe Janusz Dembiński sp. k.). Klient ma również prawo żądać od Administratora przesłania danych osobowych bezpośrednio do innego wskazanego przez Klienta administratora.

f) wycofania zgody dotyczącej każdej z zaakceptowanych klauzul zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności  wykonywane przez Administratora lub w jego imieniu przed wycofaniem zgody.

Wnioski dotyczące wykonania praw oznaczonych w pkt. a – f,  w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa danych należy składać w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub elektronicznie na adres: jan.dembinski@er-de.pl.

Administrator powiadamia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych wszystkich uprawnionych odbiorców danych oraz osobę, której dane dotyczą niezwłocznie po dokonaniu wskazanych czynności. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby (tj. mając na uwadze skomplikowany charakter wniosku lub ilość wniosków) termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku gdy Administrator nie rozpatrzy wniosku Klienta w terminie ustawowym, Klientowi przysługuje wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po 25 maja 2018 r. może zmienić nazwę, dlatego przed wysłaniem stosownego pisma sugerujemy upewnić się co do poprawności nazwy organu na stronie https://www.giodo.gov.pl/

31. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany obowiązują od chwili ich umieszczenia na stronie internetowej www.shoppo.pl, przy czym w razie zmian wprowadzonych w toku realizacji zamówienia, wiążące jest brzmienie Regulaminu z chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

32. Serwis Shoppo.pl używa  plików cookies i podobnych technologii w celu podniesienia jakości obsługi Klientów.

33. Sklep nie gwarantuje, że publikowane dane są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

34. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozwiązania sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny według właściwości ogólnej.

35. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym (Klientem) przesyła Kupującemu (Klientowi) na adres e-mail zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

36. Druk „Informacje dotyczące korzystania  z  prawa odstąpienia - pouczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do Regulaminu jest jego integralną częścią. Do Regulaminu, załączono także formularz odstąpienia do umowy, z którego można skorzystać w razie powzięcia przez Kupującego decyzji o wykonaniu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

37. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i innych ustaw.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

eRDe Janusz Dembiński sp. k.
ul. Swobody 14, 60-391 Poznań
adres e-mail: shoppo@shoppo.pl
faks: 61 8618930

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Biuro Shoppo.pl, ul. Swoboda 14, 60-391 Poznań ) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN brutto. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

eRDe Janusz Dembiński sp. k.
ul. Swobody 14
60-391 Poznań

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/niżej podpisana* niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………… .

Data zawarcia umowy: ……………………………

Imię i nazwisko Klienta: …………………………………………

Adres Klienta: ………………………………………………


[podpis Klienta] [miejscowość i data]

Uwagi:

*niepotrzebne skreślić